2310523313,2310553008 Αγίου Δημητρίου 36, Θεσσαλονίκη dimitreio.dental@gmail.com
hero image